Una nova vía per a gestionar instal·lacions domòtiques i d'edificis intel·ligents

  • cabecera
  • cabecera
  • cabecera
  • cabecera
  • cabecera
  • cabecera

Residencial

Domorela permet gestionar instal·lacions residencials sense la necessitat de connexió amb Internet, aportant així la màxima privacitat als domicilis. Domorela es connecta a la xarxa domòtica i a la xarxa de dades (LAN), permetent accedir a la gestió mitjantzant un navegador web compatible W3C, com els presents en diferents dispositius client: PC d'escriptori, PC portàtil, tauleta, telèfon intel·ligent, TV intel·ligent.

Llegeix més...

Hostaleria

Domorela permet gestionar instal·lacions domòtiques hostaleres, locals i hotels, sense la necessitat de connexió amb Internet. Domorela es connecta a la xarxa domòtica i a la xarxa de dades (LAN), permetent accedir a la gestió mitjantzant dispositius client amb un navegador web estàndard. Això facilita que tant des d'un PC de la recepció com de dispositius mòbils es pugui consultar i programar, per exemple, llums i termostats de sales, salons i habitacions.

Llegeix més...

Oficines i comerços

Domorela pot instal·lar-se en locals d'oficines i locals comercials per gestionar instal·lacions domòtiques sense la necessitat de connexió amb Internet. Domorela es connecta a la xarxa domòtica i a la xarxa de dades (LAN), i permet la gestió mitjantzant dispositius client amb un navegador web estàndard. Aquest fet facilita que tant des de qualsevol PC com de dispositius mòbils del personal de manteniment es pugui consultar i programar, per exemple, termostats de despatxos i sales de reunions en oficines, la il·luminació en aparadors de comerços i de zones comuns en ambdós casos.

Llegeix més...