Hostaleria

Domorela permet gestionar instal·lacions domòtiques hostaleres, locals i hotels, sense la necessitat de connexió amb Internet. Domorela es connecta a la xarxa domòtica i a la xarxa de dades (LAN), permetent accedir a la gestió mitjantzant dispositius client amb un navegador web estàndard. Això facilita que tant des d'un PC de la recepció com de dispositius mòbils es pugui consultar i programar, per exemple, llums i termostats de sales, salons i habitacions.

Per a facilitar el manteniment de la instal·lació, permet la gestió remota per part de l'empresa instal·ladora/integradora habilitant una connexió remota segura (SSL) a través d'Internet o d'una connexió privada. També permet als usuaris que vulguin poder controlar remotament elements de la instal·lació, com pot ser una alarma, o la il·luminació exterior o del vestíbul.