Oficines i comerços

Domorela pot instal·lar-se en locals d'oficines i locals comercials per gestionar instal·lacions domòtiques sense la necessitat de connexió amb Internet. Domorela es connecta a la xarxa domòtica i a la xarxa de dades (LAN), i permet la gestió mitjantzant dispositius client amb un navegador web estàndard. Aquest fet facilita que tant des de qualsevol PC com de dispositius mòbils del personal de manteniment es pugui consultar i programar, per exemple, termostats de despatxos i sales de reunions en oficines, la il·luminació en aparadors de comerços i de zones comuns en ambdós casos.

Per facilitar el manteniment de la instal·lació, permet la gestió remota per part de l'empresa instal·ladora/integradora habilitant una connexió remota segura (SSL) a través d'Internet o d'una conexió privada. També permet al personal de manteniment i altres usuaris que vulguin poder controlar remotament elements com ara una alarma o la il·luminació.