Residencial

Domorela permet gestionar instal·lacions residencials sense la necessitat de connexió amb Internet, aportant així la màxima privacitat als domicilis. Domorela es connecta a la xarxa domòtica i a la xarxa de dades (LAN), permetent accedir a la gestió mitjantzant un navegador web compatible W3C, com els presents en diferents dispositius client: PC d'escriptori, PC portàtil, tauleta, telèfon intel·ligent, TV intel·ligent.

En el cas de que els usuaris vulguin poder controlar remotament elements de la instal·lació, com pot ser la calefacció en una segona residencia, és posible habilitar una conexió remota segura (SSL) a través d'Internet o d'una connexió privada. Així mateix, permet la gestió remota per part de l'empresa instal·ladora/integradora.