Una nova vía per a gestionar instal·lacions domòtiques i d'edificis intel·ligents

  • cabecera
  • cabecera
  • cabecera
  • cabecera
  • cabecera
  • cabecera

Modes d'operació

Domorela s'ha concebut per ser compatible amb múltiples sistemes domòtics. Per començar, s'ha implementat un mòdul controlador per a gestionar instal·lacions KNX, que li permet ser compatible amb els productes de tots els fabricantes que incorporen aquest estàndar (veure llistat).

L'arquirectura de Domorela implementa una capa independient de protocol que pot incorporar Points de diferentes sistemas domòtics. Això té dues consequències: actualment és capaç d'emular una instalació i, en futurs models, podrà implementar passarel·les entre diferentes sistemes domòtics.

Gracies a aquesta arquitectura, Domorela pot treballar en dos modes de funcionament:

1.- mode conectat, per a gestionar una instalació

2.- mode emulació, d'utilitat en demostracions, definició de projectes i per a formació

Capacitats

Domorela és una passarel·la professional per a la gestió domòtica i, com a tal, incorpora eines per a instal·ladors i administradors, així com per a usuaris finals.

Els dos modes d'operació de Domorela faciliten la feina tant de la força de vendes i dels instal·ladors i integradors de sistemes domòtics, com dels formadors i docents en tecnologies d'automatització.

Les principals capacitats de Domorela en ambdos modes d'operació son:

1.- importa dades de configuració de múltiples projectes

2.- emmagatzema i gestiona les dades jeràrquiques importades

3.- enriqueix les dades importades per facilitar la gestió

4.- obté i emmagatzema series de valors històrics quantificables

5.- inclou la creació, definició i gravació d'escenes

6.- permet definir múltiples panells personalitzables

7.- permet definir múltiples gràfiques amb valors històrics

8.- envía actualitzacions automàtiques als clients connectats

9.- inclou eines de diagnòstic de la instal·lació

10.- admet comandes remotes XML, rebudes mitjantzant un servei web REST