Capacitats

Domorela és una passarel·la professional per a la gestió domòtica i, com a tal, incorpora eines per a instal·ladors i administradors, així com per a usuaris finals.

Els dos modes d'operació de Domorela faciliten la feina tant de la força de vendes i dels instal·ladors i integradors de sistemes domòtics, com dels formadors i docents en tecnologies d'automatització.

Les principals capacitats de Domorela en ambdos modes d'operació son:

1.- importa dades de configuració de múltiples projectes

2.- emmagatzema i gestiona les dades jeràrquiques importades

3.- enriqueix les dades importades per facilitar la gestió

4.- obté i emmagatzema series de valors històrics quantificables

5.- inclou la creació, definició i gravació d'escenes

6.- permet definir múltiples panells personalitzables

7.- permet definir múltiples gràfiques amb valors històrics

8.- envía actualitzacions automàtiques als clients connectats

9.- inclou eines de diagnòstic de la instal·lació

10.- admet comandes remotes XML, rebudes mitjantzant un servei web REST