Modes d'operació

Domorela s'ha concebut per ser compatible amb múltiples sistemes domòtics. Per començar, s'ha implementat un mòdul controlador per a gestionar instal·lacions KNX, que li permet ser compatible amb els productes de tots els fabricantes que incorporen aquest estàndar (veure llistat).

L'arquirectura de Domorela implementa una capa independient de protocol que pot incorporar Points de diferentes sistemas domòtics. Això té dues consequències: actualment és capaç d'emular una instalació i, en futurs models, podrà implementar passarel·les entre diferentes sistemes domòtics.

Gracies a aquesta arquitectura, Domorela pot treballar en dos modes de funcionament:

1.- mode conectat, per a gestionar una instalació

2.- mode emulació, d'utilitat en demostracions, definició de projectes i per a formació